Micropure MF 1000F - środek do dezynfekcji wody
 
   Zdrowa woda ma podstawowe znaczenie dla życia człowieka. Wiele chorób, zwłaszcza te o charakterze epidemii, wywoływanych jest poprzez spożywanie wody skażonej bakteryjnie. Nawet woda postrzegana jako krystalicznie czysta może zawierać drobnoustroje chorobotwórcze i wywoływać groźne skutki po spożyciu.

   Woda może przenosić rozmaite chorobotwórcze bakterie, w szczególności wywołujące infekcje przewodu pokarmowego takie, jak biegunka z wymiotami, dur brzuszny, paratyfus, cholera azjatycka i inne.

Micropur to środek nieszkodliwy, skuteczny i łatwy w użyciu
  • do dezynfekcji wody i jej sterylnego przechowywania;
  • do odkażania zbiorników, pojemników, rur, urządzeń, itp.
    Preparaty Micropur bazują na własnym rozwiązaniu firmy Katadyn uznanym w świecie już od ponad 60 lat. Odznacza się ono tym, że woda po zastosowaniu Micropuru nie tylko staje się wolną od bakterii chorobotwórczych, o których mowa była wyżej, ale i nabywa trwałych własności bakteriobójczych. Odkażona w ten sposób woda może być następnie przechowywana w dobrym stanie od jednego do sześciu miesięcy. Nalana do odpowiedniego pojemnika zachowa smak właściwy dla świeżej wody. Ma to szczególne znaczenie przy podróżowaniu do krajów strefy gorącej, gdzie gromadzi się i przechowuje, zabierając ze sobą w drogę, zapasy wody do picia.

   W warunkach polskich Micropur znajduje zastosowanie m. in. do bezpiecznego przechowywania wody przeznaczonej do picia (w tym wody oligoceńskiej) w kanistrach, bańkach i innych naczyniach.

   Działanie atomów srebra zawartych w preparacie Micropur jest bardzo dobrze znane, urzędowo zweryfikowane i zaaprobowane do celów dezynfekcji wody. Naukowcy od ponad 60 lat uznają bakteriobójcze właściwości srebra, które używane jest z tego powodu w przemyśle farmaceutycznym. Jego skuteczność jest udowodniona. Micropur jest nieszkodliwy, nie ma smaku i zapachu.

   W Polsce posiada atest Państwowego Zakładu Higieny znak W/489/92 potwierdzający wszystkie opisane własności.

Ograniczenia w stosowaniu preparatu Micropur.

   Jak każdy inny środek do dezynfekcji wody Micropur nie może być używany do odkażania wody o dużej mętności. Również jego skuteczność jest niewystarczająca w przypadku takich drobnoustrojów, jak ameba, motylica, shigella i bilharzia.
W opisanych warunkach zalecane jest używanie odpowiedniego filtra.

NAZWA:   Micropure MF 1000F 
ZAWARTOŚĆ: 
Butelka 100 ml 
DOZOWANIE:  
1 opakowanie na 1000 litrów wody  
ZAKRES STOSOWALNOŚCI: Karawaning, żeglarstwo, podróże, przechowywanie w dużych zbiornikachostatnia wersja: 24 listopada 2004 r.