MICROPUR FORTE  1T
 
Przeznaczenie:
   Zdrowa woda ma podstawowe znaczenie dla życia człowieka. Wiele chorób, zwłaszcza te o charakterze epidemii, wywoływanych jest poprzez spożywanie wody skażonej bakteryjnie. Nawet woda postrzegana jako krystalicznie czysta może zawierać drobnoustroje chorobotwórcze i wywoływać groźne skutki po spożyciu.

   Woda może przenosić rozmaite chorobotwórcze bakterie, w szczególności wywołujące infekcje przewodu pokarmowego takie, jak biegunka z wymiotami, dur brzuszny, paratyfus, cholera azjatycka i inne.

   Micropur MT 1 FORTE jest zaawansowanym preparatem do dezynfekcji wody pitnej, zbiorników, przewodów, maszyn i urządzeń, które wchodzą w kontakt z wodą pitną i artykułami spożywczymi. Może również być używany do sterylnego przechowywania wody oraz do jej odkażania. Jak działa Micropur? Dzięki własnościom przejawianym przez atomy srebra Micropur niszczy niezawodnie bakterie obecne w wodzie, w szczególności wywołujące takie choroby jak dur brzuszny, paratyfus, dyzenteria, cholera a także infekcje wirusowe grypy i świnki.